Vòng tay trầm hương thiên nhiên – Pursat Campuchia – 10, 12, 14li

VND120,000,000VND200,000,000

Vòng tay trầm hương thiên nhiên – Pursat Campuchia có nét riêng đặc trưng, dễ chịu. Vòng tay trầm hương thiên nhiên – Pursat Campuchia mùi mạnh, ngọt lịm, hậu bền. Mùi hương thơm ngọt ấy giống như bản thân đang chìm vào cả một cánh đồng hoa, làm con người ta si mê. Trên thị trường, Trầm hương Pursat Campuchia thuộc loại hiếm.

Vòng tay trầm hương thiên nhiên – Pursat Campuchia – 10, 12, 14li
VND120,000,000VND200,000,000 Lựa chọn các phương án