CHI TIẾT LIÊN HỆ MUA HÀNG

Trầm Hương Việt Nam 
Địa chỉ : 86 Phan Đình Giót – Pleiku – Gia Lai
Hotline : 076 434 4812
Email : hiepnguyen@tramhuongvietnam.vn