Vòng tay trầm hương tự nhiên – Tốc Lào – 10, 12, 14, 16 li

VND699,000

Vòng tay trầm hương tự nhiên – Tốc Lào có mùi thơm, quầng dầu khá, đeo càng lâu càng thơm. Vòng đủ loại, tròn 10,12,14,16 li.

Vòng tay trầm hương tự nhiên – Tốc Lào – 10, 12, 14, 16 li
VND699,000 Lựa chọn các phương án