Vòng tay trầm hương tự nhiên – Tốc Lào 108 hạt

VND800,000VND1,000,000

Vòng tay trầm hương tự nhiên – Tốc Lào 108 hạt có mùi thơm, quầng dầu khá, đeo càng lâu càng thơm.
Vòng tay trầm hương tự nhiên – Tốc Lào 108 hạt có hương thơm tự nhiên do lượng tinh dầu bên trong khối gỗ được phân tán đều qua các tia trầm. Hương trầm nhẹ nhàng sẽ luôn lưu giữ theo thời gian. Trầm tốc Lào có hương thơm tự nhiên do lượng tinh dầu bên trong khối gỗ được phân tán đều qua các tia trầm. Hương trầm nhẹ nhàng sẽ luôn lưu giữ theo thời gian.

Vòng tay trầm hương tự nhiên – Tốc Lào 108 hạt
VND800,000VND1,000,000 Lựa chọn các phương án