Vòng tay trầm hương tự nhiên – Tốc Xanh Malaysia 108 hạt

VND3,000,000 VND2,000,000

Vòng tay trầm hương 108 hạt – Tốc Xanh Malaysia  có mùi thơm, quầng dầu khá, đeo càng lâu càng thơm.
Vòng tay trầm hương 108 hạt – Tốc Xanh Malaysia tỏa ra một mùi thơm vô cùng dễ chịu với đặc tính không bao giờ bị mất mùi, giúp điều hòa tinh thần, cảm xúc của người mang nó.

Xóa