Vòng tay trầm hương tự nhiên 108 hạt nút – Tốc kiến tự nhiên Việt

VND1,800,000VND2,200,000

Vòng tay trầm hương tự nhiên 108 hạt – Tốc kiến tự nhiên Việt có mùi thơm, quầng dầu nhiều, đeo càng lâu càng thơm.
Vòng tay trầm hương tự nhiên 108 hạt – Tốc kiến tự nhiên Việt  Trầm hương tự nhiên. Sở dĩ có tên gọi này vì trầm được tạo ra từ vết thương do các loài sâu đục thân cây dó kết hợp với dịch tiết ra từ loài kiến làm tổ trên thân tạo nên Tốc Kiến.

Vòng tay trầm hương tự nhiên 108 hạt nút – Tốc kiến tự nhiên Việt
VND1,800,000VND2,200,000 Lựa chọn các phương án