Vòng tay trầm hương tự nhiên Banh Lào – 108 hạt

VND8,000,000VND9,000,000

Vòng tay trầm hương tự nhiên Banh Lào – 108 hạt mang theo mùi trầm ấm, dịu ngọt, hương thơm tích lũy dần theo thời gian. Vì gỗ trầm banh chứa nhiều tinh dầu và có thời gian hình thành tụ trầm dài hơn so với những loại trầm tốc khác.
Vòng tay trầm hương tự nhiên Banh Lào – 108 hạt chất lượng tinh dầu có sự chuyển hoá mạnh và có sự thay đổi rõ rệt, nên đa phần Vòng tay trầm hương tự nhiên Banh Lào – 108 hạt mật độ dày khít, mịn mức độ loang dầu phủ đều, có những đốm bông trắng, khi sờ thì Trầm Banh cho ta cảm giác mịn màng hơn Trầm Tốc rất nhiều.

Vòng tay trầm hương tự nhiên Banh Lào – 108 hạt
VND8,000,000VND9,000,000 Lựa chọn các phương án