Vòng tay trầm hương trúc thô – Banh đỏ Campuchia 14li

VND11,000,000

Vòng tay trầm hương trúc thô – Banh Campuchia có nét riêng đặc trưng, dễ chịu. Vòng tay trầm hương trúc thô – Banh Campuchia, dòng hàng trầm banh Campuchia hiếm gặp với mùi thơm sống mạnh. Vòng tay trầm hương trúc thô – Banh Campuchia, nơi có chất lượng trầm được đánh giá cao gần như hàng Việt.
Mùi thơm của trầm hương Campuchia cũng có nét riêng đặc trưng, dễ chịu. Banh đỏ Pursat mùi mạnh, ngọt lịm, hậu bền. Giá hàng trầm Campuchia ở tầm trung cao

Vòng tay trầm hương trúc thô – Banh đỏ Campuchia 14li
VND11,000,000 Lựa chọn các phương án