Vòng tay trầm hương tự nhiên Philip – Vip

VND4,800,000VND9,600,000

Vòng tay trầm hương tự nhiên Philip – Vip
Trầm hương tự nhiên đảo Leyte của Philippin với mùi thơm ngọt mát đặc trưng đầy ấn tượng.
Hương thơm trầm tự nhiên bền lâu vĩnh cửu, dùng lâu càng đeo càng thơm và đẹp.

 

Vòng tay trầm hương tự nhiên Philip – Vip
VND4,800,000VND9,600,000 Lựa chọn các phương án