Vòng lu thống trầm hương – Banh Indonesia

VND6,500,000

Vòng lu thống trầm hương – Banh Indonesia ăn dầu già, màu đậm, màu mùi rất tốt.
Vòng lu thống trầm hương – Banh Indonesia giúp điều hòa, cũng như cân bằng năng lượng xung quanh con người. Hình tượng chiếc lu mập mạp cũng có ý nghĩa thu hút tiền tài, phú quý đến cho chủ nhân của chúng.

Vòng lu thống trầm hương – Banh Indonesia
VND6,500,000 Lựa chọn các phương án