Vòng tay trầm hương tự nhiên 108 hạt – Chìm nước Indonesia 6li

VND80,000,000

Vòng tay trầm hương tự nhiên 108 hạt – Chìm nước Indonesia 6li, vùng Kalimantan, với mùi thơm ngọt mát đặc trưng đầy ấn tượng. Hương thơm trầm tự nhiên bền lâu vĩnh cửu, dùng lâu càng đeo càng thơm và đẹp. Vòng tay trầm hương tự nhiên 108 hạt – Chìm nước Indonesia 6li thuộc phân khúc cao cấp, trầm tự nhiên chìm nước, bảo hành trọn đời.

Vòng tay trầm hương tự nhiên 108 hạt – Chìm nước Indonesia 6li
VND80,000,000 Lựa chọn các phương án