Vòng tay trầm hương hạt nút -Banh Campuchia

VND6,500,000

Vòng tay trầm hương hạt nút -Banh Campuchia có nét riêng đặc trưng, dễ chịu. Vòng tay trầm hương hạt nút -Banh Campuchia, dòng hàng trầm banh Campuchia hiếm gặp với mùi thơm sống mạnh. Vòng tay trầm hương hạt nút -Banh Campuchia, nơi có chất lượng trầm được đánh giá cao gần như hàng Việt.

còn 20 hàng