TỪ NÔNG TRẠI XANH

Nông Trại Xanh là nỗ lực của cha ông với hơn 10ha cây dó bầu, được nuôi trồng trong 20 năm với bao công sức. Mang trong mình tâm huyết, sức lực của thế hệ cha ông, Nông Trại Xanh là điểm tựa để www.tramhuongvietnam.vn đưa các sản phẩm xanh, sạch tới bà con người Việt, mang trầm hương Việt vươn ra biển lớn. 

CÂY DÓ BẦU

RỪNG TRẦM

QUẢ CÂY DÓ
CÂY DÓ CÓ TRẦM

CHUỖI SẢN PHẨM 
CỦA TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM

Nông Trại Xanh cùng Trầm Hương Việt Nam đã và đang phát triển các sản phẩm về trầm hương từ cây dó bầu đã tạo trầm, bao gồm: Nhang Trầm, Nhang Nụ Trầm, Trầm Miếng, Vòng Trầm, Nước Hoa Trầm Hương, Tinh dầu Trầm Hương  … Trong tương lai gần, các sản phẩm mới đang được thử nghiệm và hoàn thiện: Trà Trầm Hương, Đồ Thủ Công Mỹ Nghệ Cao Cấp từ Trầm Hương … 

NHANG TRẦM
BỘT TRẦM
TRẦM MIẾNG
TRẦM CẢNH
NỤ TRẦM
VÒNG TRẦM
NƯỚC HOA TRẦM
TINH DẦU TRẦM