Vòng trầm hương thiên nhiên – Socola Indonesia

VND7,000,000VND10,000,000

Vòng trầm hương thiên nhiên – Socola Indonesia là một trong những dòng trầm có mùi ngọt nhất. Phân khúc trung cấp. Mùi hương ngọt sâu và lưu hậu, thơm sống rất tốt.

Vòng trầm hương thiên nhiên – Socola Indonesia
VND7,000,000VND10,000,000 Lựa chọn các phương án