Vòng trầm hương thiên nhiên – Banh Indonesia

VND3,000,000VND8,500,000

Vòng trầm hương thiên nhiên – Banh Indonesia là một trong những dòng trầm có mùi ngọt nhất. Phân khúc trung cấp. Mùi hương ngọt sâu và lưu hậu, thơm sống rất tốt.

Vòng trầm hương thiên nhiên – Banh Indonesia