Vòng tay trầm hương trúc thô – Banh Campuchia

VND12,500,000

Vòng tay trầm hương trúc – Banh Campuchia có nét riêng đặc trưng, dễ chịu. Vòng tay trầm hương trúc – Banh Campuchia, dòng hàng trầm banh Campuchia hiếm gặp với mùi thơm sống mạnh. Vòng tay trầm hương trúc – Banh Campuchia, nơi có chất lượng trầm được đánh giá cao gần như hàng Việt.

còn 20 hàng

Vòng tay trầm hương trúc thô – Banh Campuchia

còn 20 hàng