Trầm Miếng Kiến Thiên Nhiên – Vip

VND17,500,000VND35,000,000

Trầm Miếng Kiến Thiên Nhiên hình thành tự nhiên có mùi thơm đặc trưng riêng như mùi sữa, hương hoa, mùi trái cây, … Hương thơm có nhiều lớp, không thể tái tạo bằng nhân tạo nên rất quý. Dòng VIP dầu già, lâu năm.

Trầm Miếng Kiến Thiên Nhiên – Vip