Mặt dây chuyền Trầm Hương – Phật Bà Quan Âm

VND1,500,000 VND950,000

Mặt dây chuyền trầm hương – Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện, hướng Phật, hoá hung khí, đem lại bình an, giải trừ tai ách cho gia chủ.