Trầm Miếng Xông Nhà – Miếng Khoan

VND8,000,000VND16,000,000

Trầm Miếng Xông Nhà – Miếng Khoan, toả mùi thơm ngọt, làm thư giãn, thoải mái tinh thần. Trầm Hương Miếng Khoan được tạo ra từ các vết thương bằng cách khoan đục thân cây dó, từ 2-5 năm sẽ thu hoạch trầm, trầm tạo ra là trầm vi sinh, mùi tốt.

Trầm Miếng Xông Nhà – Miếng Khoan