Trầm Miếng Rục Thiên Nhiên

VND22,000,000VND44,000,000

Trầm Miếng Rục Thiên Nhiên chứa một lượng tinh dầu lớn. Lượng tinh dầu này khiến cho tác dụng của trầm hương trở nên vô cùng đặc biệt, mùi thơm ngọt ngào, Trầm Miếng Rục Thiên Nhiên dùng xông đốt rất tốt, mùi rất đạt.

Trầm Miếng Rục Thiên Nhiên