Trầm Miếng Xông Nhà – Sánh Nhân Tạo loại 1

VND3,000,000VND6,000,000

Trầm Miếng Xông Nhà – Sánh Nhân Tạo loại 1, toả mùi thơm dịu nhẹ, làm thư giãn, thoải mái tinh thần. Hàng nhân tạo, mùi đạt.
Phải khẳng định 1 điều rằng mùi thơm tỏa ra từ Trầm Hương sánh rất khó phai. Theo thời gian, mùi của nó thường không dễ dàng biến mất.

Trầm Miếng Xông Nhà – Sánh Nhân Tạo loại 1
VND3,000,000VND6,000,000 Lựa chọn các phương án