Gối trầm hương thiên nhiên

VND7,000,000

Gối trầm hương thiên nhiên là sản phẩm làm từ trầm hương thiên nhiên, dầu già, mùi thơm mạnh, hương trầm sẽ làm tinh thần dễ chịu và tập trung tốt hơn, tạo giấc ngủ sâu hơn, tạo giấc ngủ sâu và tránh được mộng mị.

Gối trầm hương thiên nhiên