Tinh dầu Trầm Hương – Loại 1

VND1,050,000

Tinh dầu Trầm Hương – Loại 1 – 1ml
Tinh dầu Trầm Hương – Loại 1
 là tinh dầu được chiết xuất từ nhựa của cây dó bầu.Phần nhựa này được tạo ra trong vùng bị tổn thương của cây bầu gió trong thời gian rất lâu để tạo thành trầm hương.

còn 188 hàng