Trầm Miếng Mọ tự nhiên – Loại 1

VND5,000,000VND42,000,000

Trầm Miếng Mọ tự nhiên là loại trầm hương được tạo thành từ những hang do con người tác động bằng búa, dao, rìu. Trầm Miếng Mọ tự nhiên theo thời gian sẽ được hình thành quanh vết thương đó, lấp đầy nhựa và hình thành nên loại trầm hương có hương thơm nhẹ nhàng và thư thái.
Trầm Miếng Mọ tự nhiên có mùi thơm đặc trưng riêng như mùi sữa, hương hoa, mùi trái cây, … Hương thơm có nhiều lớp.

Trầm Miếng Mọ tự nhiên – Loại 1
VND5,000,000VND42,000,000 Lựa chọn các phương án