Trầm Miếng Kiến Thiên Nhiên – SuperVip

VND37,000,000VND74,000,000

Trầm Miếng Kiến Thiên Nhiên hình thành tự nhiên có mùi thơm đặc trưng riêng như mùi sữa, hương hoa, mùi trái cây, … Hương thơm có nhiều lớp, không thể tái tạo bằng nhân tạo nên rất quý. Dòng SUPERVIP dầu già, lâu năm, mùi cực kì tốt, dùng cho ăn uống, làm thuốc.

Trầm Miếng Kiến Thiên Nhiên – SuperVip