Nhang Trầm Hương Nụ – Loại 1

VND800,000VND4,000,000

Nhang Trầm Hương Nụ – Loại 1 mùi thơm ngọt, được dùng cho thác khói, khói tụ chảy xuống, tan chậm. Người ta đốt trầm nụ để thư giãn, tạo cảm giác thiền định, tịnh tâm; đôi khi cũng đốt trầm nụ búp để tiếp khách, trà đạo.
Nhang Trầm Hương Nụ – Loại 1