Vòng tay trầm hương – Pursat Campuchia – 10, 12, 14li

VND20,000,000VND30,000,000

Vòng tay trầm hương – Pursat Campuchia có nét riêng đặc trưng, dễ chịu. Vòng tay trầm hương – Pursat Campuchia mùi mạnh, ngọt lịm, hậu bền. Mùi hương thơm ngọt ấy giống như bản thân đang chìm vào cả một cánh đồng hoa, làm con người ta si mê. Trên thị trường, Trầm hương Pursat Campuchia thuộc loại hiếm. Giá cả cũng không thua gì trầm Việt Nam.

Xóa