Nhang Trầm Hương Nụ – VIP

VND1,100,000VND5,500,000

Nhang Trầm Hương Nụ – VIP mùi thơm ngọt ngào, được dùng cho thác khói, khói tụ chảy xuống, tan chậm. Người ta đốt trầm nụ để thư giãn, tạo cảm giác thiền định, tịnh tâm; đôi khi cũng đốt trầm nụ búp để tiếp khách, trà đạo.
Xóa