Trầm Miếng Chân Khoan

VND12,000,000VND24,000,000

Trầm Miếng Chân Khoan loại trầm trồng được cấy vi sinh tạo trầm lâu năm hình thành lớp trầm tự nhiên. Dầu  trầm ở 2 mặt, bên trong được làm sạch chỉ còn lớp trầm. Trầm Miếng Chân Khoan toả mùi thơm ngọt ngào, lớp dầu già.

Xóa