Nhang Trầm Hương Sạch 40cm – Loại 2

VND200,000VND400,000

Kích thước 40cm, cây cháy 60 phút – 500gram được 400 cây.
Làm từ bột trầm hương nguyên chất, mùi hương nồng nàn, ấm áp của trầm hương, tốt cho sức khoẻ của người dùng.

Nhang Trầm Hương Sạch 40cm – Loại 2
VND200,000VND400,000 Lựa chọn các phương án