Dây chuyền trầm hương thiên nhiên – Tốc Kiến Việt

VND4,500,000

Dây chuyền trầm hương thiên nhiên – Tốc Kiến Việt có mùi thơm, quầng dầu nhiều, đeo càng lâu càng thơm.
Dây chuyền trầm hương thiên nhiên – Tốc Kiến Việt  Trầm hương tự nhiên. Sở dĩ có tên gọi này vì trầm được tạo ra từ vết thương do các loài sâu đục thân cây dó kết hợp với dịch tiết ra từ loài kiến làm tổ trên thân tạo nên Tốc Kiến.

còn 100 hàng

Dây chuyền trầm hương thiên nhiên – Tốc Kiến Việt

còn 100 hàng