Vòng trầm hương tự nhiên – Chìm Mảnh

VND3,000,000 VND2,500,000

Vòng trầm hương tự nhiên – Chìm Mảnh, vòng được tạo ra từ trầm hương thiên nhiên mùi thơm vĩnh cửu. Vòng trầm hương tự nhiên – Chìm Mảnh được làm hoàn toàn thủ công bằng tay, mùi trầm hương nhẹ và rất thơm.

còn 9 hàng