Trầm Miếng Xông Nhà

Clean atmosphere for your zen. Với mùi hương thơm đặc trưng, lưu hương rất lâu và có khả năng hút những năng lượng tốt, dương khí và tài lộc rất tốt.