Nhang Trầm Hương Nụ – Loại 2

VND300,000VND1,500,000

Nhang Trầm Hương Nụ – Loại 2 mùi tốt, được dùng cho thác khói, khói tụ chảy xuống, tan chậm. Người ta đốt trầm nụ để thư giãn, tạo cảm giác thiền định, tịnh tâm; đôi khi cũng đốt trầm nụ búp để tiếp khách, trà đạo.
Xóa