Trầm cảnh tốc bông Vietnam

VND90,000,000

Trầm cảnh tốc bông Vietnam có hình dạng đặc trưng là có lớp dầu bên ngoài (gọi là áo dầu). Bề mặt chi chít lồi lõm. Mùi Trầm cảnh tốc bông Vietnam cực kỳ thơm và mùi thanh, Trầm tốc bông là loại rất cao cấp.

còn 1 hàng

Trầm cảnh tốc bông Vietnam

VND90,000,000