Tag Archives: Fragrance

Khoa học phía sau hương thơm – Nguồn gốc trầm hương (P1)

Được ghi nhận & đặt tên từ năm 1783, tới nay đã có 21 loài Aquilaria [...]

Infographic – Các bước sản xuất trầm hương sạch tại Trầm hương Việt Nam

Cuộc chiến giữa nhang sạch và nhang tẩm hoá chất là một cuộc chiến không [...]