Tag Archives: đài loan

Buôn bán và sử dụng trầm hương ở Đài Loan – Phần 1

Trầm hương được lấy từ cây thuộc chi Aquilaria và Gyrinops. Nó đã được sử [...]