Tag Archives: chungcat

Sản xuất tinh dầu bằng chưng cất hơi nước

Phương pháp này dựa trên sự thẩm thấu, hòa tan, khuếch tán và lôi cuốn [...]

Sản xuất tinh dầu bằng phương pháp trầm tích

Dựa trên cách thực hành, người ta chia các phương pháp sản xuất tinh dầu [...]