Lưu trữ thẻ: Các loại trầm tốc

Trầm sánh và trầm tốc

Trầm tốc là phần gỗ dày, cứng được ngấm nhựa Trầm do quá trình tự [...]

Vòng trầm tốc

Trầm tốc là một trong ba phân khúc ban đầu (Tốc-Banh-Chìm) của quá trình hình [...]

Các loại trầm tốc

Trầm tốc là phần gỗ dày, cứng được ngấm nhựa Trầm do quá trình tự [...]

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon