Bột Trầm Hương Xông Nhà – Loại 1

VND1,500,000VND3,000,000

Bột Trầm Hương Xông Nhà – Loại 1
Bột Trầm Hương Xông Nhà
được làm từ trầm hương miếng,hàng thiên nhiên, thời gian tích dầu từ 10 – 20 năm, dầu đen, thơm ngọt.
Khói lan tỏa từ Bột Trầm Hương Xông Nhà – Loại 1 ra khắp phòng có tác dụng tẩy uế, làm sạch không khí, giúp không gian tràn ngập năng lượng.

Xóa