Tag Archives: thoi re

Phòng trị bệnh thối gốc thối rể trên cây dó bầu

Gần đây bệnh xuất hiện trên nhiều vùng trồng cây Dó bầu, nhất là các [...]