Tag Archives: phuong dong

Trầm hương – Mùi của đại gia Trung Đông

Oud, là tên một loại gỗ được dùng để ủ thơm quần áo, nhà cửa, [...]