Lưu trữ thẻ: Dó trầm

Thực trạng cây dó bầu, trầm hương, tinh dầu trầm hương tại Việt Nam – Phần 1

Hiện nay ở nước ta có 4 loài dó có khả năng sinh trầm trong [...]

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon