Lưu trữ thẻ: agarwood

Trầm banh campuchia

Trầm banh Campuchia thuộc vào một trong những loại trầm có hương thơm và màu [...]

Trầm banh đỏ campuchia

Trầm banh đỏ Campuchia là một loại trầm hương quý hiếm và độc đáo. Nó được biết đến [...]

Trầm tốc bông

Trầm Tốc Bông – loại gỗ quý hiếm, hấp dẫn giới chơi trầm bởi nhờ sở [...]

Trầm tốc kiến việt nam

Trầm tốc kiến là một dạng trầm hương tự nhiên đặc biệt, được hình thành từ [...]

Trầm tốc kiến giá bao nhiêu

Trầm tốc kiến là một dạng trầm hương tự nhiên đặc biệt, được hình thành từ [...]

Trầm tốc kiến tự nhiên

Trầm tốc kiến là Trầm hương tự nhiên. Sở dĩ có tên gọi này vì trầm [...]

Vòng trầm tốc kiến 108 hạt

Trầm tốc kiến là một dạng trầm hương tự nhiên đặc biệt, được hình thành từ [...]

Vòng trầm tốc kiến

Trầm tốc kiến là một dạng trầm hương tự nhiên đặc biệt, được hình thành từ [...]

Giá trầm tốc kiến

Trầm tốc kiến là một dạng trầm hương tự nhiên đặc biệt, được hình thành từ [...]

Trầm tốc kiến rừng

Trầm tốc kiến là Trầm hương tự nhiên. Sở dĩ có tên gọi này vì trầm [...]

Trầm tốc kiến

Trầm tốc kiến là Trầm hương tự nhiên. Sở dĩ có tên gọi này vì trầm [...]

Trầm sánh và trầm tốc

Trầm tốc là phần gỗ dày, cứng được ngấm nhựa Trầm do quá trình tự [...]

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon