Vòng tay Trầm Rừng Cao Cấp ( Super 2 )

Vòng tay Trầm Rừng Cao Cấp – được tạo ra từ trầm hương thiên nhiên mùi thơm vĩnh cửu. Vòng tay Trầm Rừng Cao Cấp được làm hoàn toàn thủ công bằng tay, mùi trầm hương nhẹ và rất thơm.