Vòng tay trầm hương Tự Nhiên – Tóc Kiến Việt Nam – Trúc 12 li

VND3,000,000 VND2,500,000

Vòng tay trầm hương Tự Nhiên – Tóc Kiến Việt Nam, vòng được tạo ra từ trầm hương thiên nhiên mùi thơm vĩnh cửu. Vòng tay trầm hương Tự Nhiên – Tóc Kiến Việt Nam được làm hoàn toàn thủ công bằng tay, mùi trầm hương nhẹ và rất thơm.

còn 20 hàng

0764344812