Vòng tay trầm hương tự nhiên – Terengganu Malaysia

VND1,800,000

Vòng tay trầm hương tự nhiên – Terengganu Malaysia
Vòng tay được làm từ phôi trầm tốc bông Terengganu Malaysia tự nhiên hiếm có và ra cận chìm. Chất dầu nâu đen già chất lượng, sớ dầu cực nhỏ và rất khít nhau. Sản phẩm có màu nâu đen, mùi ngọt ấm rất tốt, hậu ngọt dịu sâu.
Vòng tay trầm hương tự nhiên – Terengganu Malaysia thuộc phân khúc Trầm Cận Chìm Khá Hiếm, chất lượng dầu 9/10 so với trầm Chìm Đỉnh Cao Nhất trong Trầm hương.

Xóa