Vòng tay trầm hương tự nhiên – Phu Thê

VND44,000,000

Vòng tay trầm hương tự nhiên – Phu Thê, trầm Khánh Sơn cũ, mùi mạnh, thuộc phân khúc hàng thiên nhiên cao cấp. Phù hợp cho vợ chồng cùng đeo. Sản phẩm được bán theo 1 cặp Nam Nữ.

còn 2 hàng