Vòng tay trầm hương tự nhiên – Banh Malaysia – 14, 16 li

VND3,500,000

Vòng tay trầm hương tự nhiên – Banh Malaysia là loại trầm tốc banh với mùi thơm dễ chịu đặc trưng, giữ mùi hương vĩnh viễn, đeo càng lâu hạt trầm càng lên nước và đẹp. Vòng đủ size: 14, 16 li.

Xóa