Vòng tay trầm hương tự nhiên 108 lu thống – Banh Indonesia

VND10,000,000

Vòng tay trầm hương tự nhiên 108 lu thống – Banh Indonesia là một trong những dòng trầm có mùi ngọt nhất. Phân khúc trung cấp. Mùi hương ngọt sâu và lưu hậu, thơm sống rất tốt. Trầm hương Indo có mùi thơm nhẹ, ngọt và dịu. Hàng tầm trung trở lên (trầm banh) thì có mùi thơm sống. Trầm hương của Indonesia cũng có giá trị và mùi hương riêng theo vùng miền.

Vòng tay trầm hương tự nhiên 108 lu thống – Banh Indonesia
VND10,000,000 Lựa chọn các phương án